+91 2642 - 260888

9:30 AM to 8:00 PM

Vat Pustakni

વાત પુસ્તકની આજ રોજ કે જે ચોકસી પબ્લિક લાયબ્રેરી ખાતે કરવામાં આવી . આ વાત પુસ્તકનીમાં ભરૂચના સાહિત્ય રસિકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.

Recent Post

Vat Pustakni 5

Date: 17 Jul 2018

Vat Pustakni

Date: 17 Jul 2018

Word Book Day

Date: 17 Jul 2018